Dawid Bryja i wspólnicy Spółka Jawna

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych tzw. RODO przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych .

 

Zakład Produkcyjny Tartacznictwo i Wyroby z Drewna Dawid Bryja i Wspólnicy Sp. Jawna z/s w Ujsołach przy ul. Beskidzkiej 60 stosuje politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Produkcyjny Tartacznictwo i Wyroby z Drewna Dawid Bryja i Wspólnicy Sp. Jawna. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • dostarczenia zamówień, zapytań, ofert, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłoszonych pocztą e-mail i telefoniczną,
  • obsługi reklamacyjnej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zakładu Produkcyjnego Tartacznictwo  i Wyroby z Drewna Dawid Bryja i Wspólnicy Sp. Jawna w następujących celach:

  • kontaktowych, 
  • windykacji należności,
  • prowadzonych postępowań sądowych, 
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe  w celu wykonania obowiązku prawnego w tym do:

  • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów ustawy o rachunkowości,
  • zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa,
  • wykonywania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom zewnętrznym  tylko do świadczenia usług. Mogą to być firmy transportowe , biuro rachunkowe, firmy windykacyjne.

Dane osobowe mogą być także przekazywane  do podmiotów lub organów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne za wyjątkiem sytuacji gdy prawo obliguje Cię do ich podania np. prawo podatkowe lub ich podanie jest niezbędne do realizowania przez nas zamówionych przez Ciebie towarów lub usług. 

Dane przetwarzane w celu wykonania zamówienia złożonego przez Ciebie będziemy przechowywać na czas niezbędny do jej wykonania. Będziemy przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym przez 6 lat.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.